een adequate
dienstverlening in
verschillende
disciplines


Wij leveren een
uitstekende juridische kwaliteit
tegen een betaalbaar tarief.

Hoe wij werken
Wilt u een juridische kwestie aan ons voorleggen? Dan beginnen we met een gesprek. We maken kennis met elkaar en bespreken uw zaak.

In iedere zaak communiceren we open en eerlijk over uw kansen en mogelijkheden. We maken een eerste inschatting van uw zaak en bespreken hoe we uw zaak kunnen behandelen.

Zolang uw zaak in behandeling is, heeft u op belangrijke momenten altijd een persoonlijk en direct contact met uw advocaat waarbij gestreefd wordt naar een vlotte en begrijpelijke communicatie.

Maar hoe dan ook: onze uitdaging is voor u het best haalbare resultaat te boeken tegen aanvaardbare kosten.

Ereloon
Voor een eerste raadpleging van ca. een half uur betaalt u €25. Geen cent meer. En goede raad loont: een korte eerste bespreking kan u op het rechte spoor zetten en u veel zorgen sparen.

Bij de opstart van een dossier is het moeilijk om exact te zeggen hoeveel de kosten en erelonen zullen bedragen. De uren werktijd dewelke uw zaak in beslag neemt is daarbij immers de doorslaggevende factor, dewelke nooit op voorhand exact in te schatten is.

Toch zullen wij u zo exact mogelijk inlichten omtrent de financiële gevolgen van uw zaak. Er wordt dan ook op uw vraag een duidelijke raming gemaakt, enerzijds van de te verwachten kosten (verplaatsingen, kopies, deurwaarderskosten, briefwisseling), anderzijds van het ereloon dat mede wordt bepaald door het aantal uren werktijd, de complexiteit van de zaak, het bereikte resultaat, dringend karakter van de zaak.

U wordt steeds geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in de zaak, die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke afrekening van erelonen en onkosten. Indien u dat wenst wordt zelfs een schriftelijke overeenkomst opgemaakt omtrent de aanrekening van kosten en erelonen. Opdat u uw betalingen beter zou kunnen spreiden werken wij met provisies. Die betaalt u naarmate prestaties in uw zaak worden geleverd. Zo kan u het financiële verloop van uw dossier opvolgen en evalueren.

Rond incasso en invorderingen werken wij in samenspraak met de cliënt een commerciële aanpak uit (evt. met bijstand van een Gerechtsdeurwaarder) waarbij snelheid en accuraatheid centraal staan.